Certyfikaty :

Certyfikat fito engCertyfikat fito pl Certyfikat pasy Coldlash 105 DNV strona 1 Certyfikat pasy Coldlash 105 DNV strona 2 Certyfikat pasy DNV Coldlash 150 strona 1 Certyfikat pasy DNV Coldlash 150 strona 2

 

Normy i przepisy

ISO 668  – Kontenery , wymiary zewnętrzne
DIN ISO 1496-1  – Kontenery, wymiary wewnętrzne
DIN 50010-1 1977-10  – Strefy klimatyczne i ich techniczne następstwa
DIN 1052  – Drewniane konstrukcje , łączenia mechaniczne
DIN EN ISO 780 1999-04  – Pakowanie oznakowanie przewożonych towarów
DIN 4070-1 1958-01  – drewno drzew iglastych, statystyczne wartości
DIN EN 312 2003-07 – T5 – Płyta wiórowa w wilgotnych warunkach
DIN 4073-1 1977-04  – heblowane płyty i deski z drewna do sztauowania
DIN EN 12246 1999-09  – Klasyfikacja jakości drewna użytego do palet i pakowania
DIN EN 300 2004-07 – OSB – definicje, klasyfikacja i specyfikacja
DIN IEC 60721-2-1  – Klasyfikacja warunków otoczenia
DIN 55405, 1988ff  – Terminologia pakowania
DIN 55473 2001-02  – Opakowanie, pochłaniacze wilgoci, warunki dostawy
DIN 55474 1997-07  – Pochłaniacze wilgoci i obliczanie ich wymaganej ilości
DIN 55530 1987-01  – Folie barierowe do opakowań
TL 8135-0003 2000-07  – Materiał do pakowania, wielowarstwowe folie aluminiowe
ISPM 15  – Międzynarodowy standard środków fitosanitarnych
CTU – Wytyczne co do pakowania towarów
RGV/BFSV – Pakowanie i kontenery w transporcie morski

 

Opakowanie do transportu lotniczego   – Ogólny termin opisujący kompleksowe pakowanie w transporcie lotniczym.
Pakowanie kontenerowe – Ogólny termin określający sposób pakowania i rozmieszczania towarów w kontenerze.
Pakowanie kompleksowe – Gwarantuje bezpieczne dostarczenie zapakowanych towarów w pośrednim transporcie, przeładunkach, przewidując również zabezpieczenie w procesie magazynowania.
Towary do zapakowania – Towary przeznaczone do spakowania umożliwiającego ich transportowanie, przeładowywanie i magazynowanie.
Pakowanie niebezpiecznych towarów  – Pakowanie niebezpiecznych/ryzykownych towarów według odpowiednich przepisów.
Towary ponadgabarytowe – Towary wymagające specjalnego pakowania odpowiadającego ich masie i kształtom.
Opakowanie „nośne”  – Typ pakunku umożliwiający jego przenoszenie/podnoszenie w procesie ładowania całości zapakowanego towaru. Ładunek z towarem jest bezpośrednio unoszony przez podnośnik za opakowanie lub zewnętrzne mocowania.
Ciężar/naprężenie – Ogólna nazwa na atmosferyczne oraz mechaniczne naprężenia i obciążenia naturalne (występujące w naturze) które oddziałują na pakunek lub towar z zewnątrz.
Opakowanie wielokrotnego użytku  – Opakowanie służące do wielokrotnego użytku. Może być składane lub zdemontowane i przesłane z powrotem w celu ponownego użycia.
Opakowanie jednokrotnego użytku – Opakowanie przeznaczone do jednokrotnego transportu, nieprzewidujące ponownego użycia.
Opakowanie – Ogólny termin oznaczający wszystkie rodzaje opakowań i środków pomocniczych zgodnie z normą  DIN 55 405 T5
Materiał na opakowania – Produkt do wytwarzania opakowań, mający na celu  umieszczenie w środku towar tak aby umożliwić jego transportowanie oraz magazynowanie zgodnie z normą DIN 55 405 T5
Sposób pakowania – Metoda zastosowana w celu zabezpieczenia ładunku w transporcie
Towar zapakowany – Opakowania przeznaczone do transportu.
Okres zabezpieczenia – Okres czasu ustalony wspólnie między klientem a firmą pakującą, zapewniający określony czas trwania środków zapobiegawczych/antykorozyjnych.
Zabezpieczenie mechaniczne – Forma zewnętrznego opakowania mająca na celu zabezpieczenie pod względem mechanicznym od czynników zewnętrznych – (karton, skrzynia drewniana, opakowanie barierowe z folii).
Zabezpieczenie antykorozyjne Antykorozyjne środki zabezpieczające przeciw: morskiej wodzie, wysokiej wilgotności powietrza i wahaniom temperatury. (VCI, pochłaniacze wilgoci).
Naprężenie – Wynik obciążenia pakunku lub towaru.
Czas trwania transportu – Okres czasu od dostarczenia ładunku przewoźnikowi, do przybycia ładunku w miejsce docelowe.
Trasa transportu – Trasa którą przebywa ładunek pomiędzy wysyłką a dostawą.